تماس با ما

پیام خود را اینجا بنویسید

در صورت داشتن هر گونه سوال و ابهام در مورد ثبت نام در دوره های آکادمیکس و یا تمایل به همکاری با آکادمیکس، تماس با ما.

تلفن
7999245 70 31+
پست الکترونیک
academix@iranacademia.education
آدرس
The Hague, The Netherlands

تماس با ما

اختیاری

Powered By

openedx Logo
vercel Logo

edX, Open edX and the edX and Open edX logos are trademarks or registered trademarks of edX Inc.

ما از کوکی برای سایتمان استفاده میکنیماطلاعات بیشتر