حمایت از حقوق کودک در ایران

چالش‌ها و فرصت‌ها

 • teacher
  هماهنگ کننده دوره: حامد فرمند
اگر از قبل حساب کاربری آکادمیکس دارید، پس از ورود، به لیست «دوره‌ها» بروید و آنجا دوره «حمایت از حقوق کودکان» را انتخاب کنید. توجه کنید که شروع دوره از یکم ماه اکتبر خواهد بود و برای آن یک ایمیل یادآوری دریافت خواهید کرد.

حمایت از حقوق کودک در ایران

چالش‌ها و فرصت‌ها

 • شرح دوره
 • برنامه دوره
 • استادان دوره
 • گواهینامه دوره

درباره این دوره

این دوره آموزشی برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان، والدین، فعالان و کنشگران مدنی، روزنامه‌نگاران، معلمان، وکلا، قانون‌گزاران و سایر افرادی که مستقیم یا غیرمستقیم با کودکان سر و کار دارند یا رفتارشان بر زندگی کودکان اثر می‌گذارد طراحی شده است. هدف از این دوره ارایه تعریف دقیقی از کودک و حقوق او و دادن تصویری روشن‌تر از حمایت از حقوق کودک با رویکرد سیستمی و مبتنی بر پیمان‌نامه حقوق کودک است. همچنین این دوره تلاش می‌کند تا ضمن تشریح چالش‌های قانونی و عملی حمایت از کودک در ایران، ابزاری را در اختیار شرکت‌کنندگان قرار دهد تا حمایتی با بیشترین منافع و کمترین آسیب جانبی از کودک داشته باشند.


 • 1.1 تعریف کودکی با اشاره به پیمان‌نامه حقوق کودک ۱۵ دقیقه
 • 1.2 تعریف حمایت از کودک ۸ دقیقه
 • 1.3 چرایی لزوم داشتن سیاستگزاری حمایت از کودکان ۱۵ دقیقه
 • 1.4 چالش‌های عمومی حمایت از کودک ۱۲ دقیقه
 • 2.1 مروری بر حقوق اساسی کودک؛ تشریح کودک و عدالت ۱۲ دقیقه
 • 2.2 مروری بر حقوق اساسی کودک؛ حقوق اقتصادی، مدنی،‌ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛ تحلیل پدیده کودکان کار ۱۲ دقیقه
 • 2.3 حق بر سلامتی و بهداشت؛‌ تحلیل کودک آزاری و ناقص‌سازی جنسی کودکان دختر ۱۲ دقیقه
 • 2.4 حق بر سلامتی و بهداشت؛‌ مروری بر پدیده کودکان و مناقشات مسلحانه ۴ دقیقه
 • 2.5 حق بر مصونیت از هر نوع تبعیض‌ ۱۰ دقیقه
 • 2.6 حق بر مصونیت از هر نوع تبعیض؛‌ بررسی پدیده ازدواج کودک ۱۵ دقیقه
 • 3.1 حق بر آموزش؛ تحلیل عدالت آموزشی ۱۵ دقیقه
 • 3.2 حق بر آموزش حفاظت از محیط زیست ۱۲ دقیقه
 • 3.3 حق بر داشتن محیط زیست سالم؛‌ کودک و بحران‌های طبیعی ۱۲ دقیقه
 • 3.4 حق برخورداری از خانواده؛ تحلیل پدیده کودکان بدون سرپرست ۱۶ دقیقه
 • 3.5 حق بر حفظ حریم خصوصی؛ بررسی تحلیلی چالش‌های کودکان در فضای مجازی ۱۵ دقیقه
 • 4.1 مروری بر ذینفعان و بازیگران موثر در زندگی کودک ۸ دقیقه
 • 4.2 بررسی اجزای تشکیل دهنده سیستم حمایت از کودکان ۲۲ دقیقه
 • 4.3 تحلیل نمونه موفق حمایت از کودک با رویکرد سیستمی ۱۵ دقیقه
 • 5.1 معرفی الگوی Inspire. قوانین و مقررات ۱۰ دقیقه
 • 5.2 معرفی الگوی Inspire. بررسی قوانین و مقررات در سطح محلی ۱۵ دقیقه
 • 5.3 معرفی الگوی Inspire. عادات و ارزش های اجتماعی ۱۲ دقیقه
 • 5.4 معرفی الگوی Inspire. محیط امن اجتماعی ۸ دقیقه
 • 5.5 معرفی الگوی Inspire. خانواده و اطرافیان کودک ۴ دقیقه
 • 5.6 معرفی الگوی Inspire. سطح درآمد ۱۰ دقیقه
 • 5.7 معرفی الگوی Inspire. حمایت جامعه ۱۲ دقیقه
 • 5.8 معرفی الگوی Inspire. آموزش ۱۲ دقیقه
 • 5.9 بررسی نمونه های موفق حمایت از کودک با استفاده از الگوی Inspire ۱۲ دقیقه
 • 6.1 بررسی محدودیت‌های قوانین فعلی حمایت از کودکان ۱۲ دقیقه
 • 6.2 امکانات بالقوه (بالفعل) قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان ۸ دقیقه
 • 6.3 نقدهای موجود به قانون جدید حمایت‌ از کودکان و نوجوانان و چالش‌های آن در عمل؛ نقدهای ساختاری ۱۲ دقیقه
 • 6.4 نقدهای موجود به قانون جدید حمایت‌ از کودکان و نوجوانان و چالش‌های آن در عمل؛ محدودیت‌ها در حمایت همه جانبه از کودکان ۱۲ دقیقه
 • 6.5 ایدئولوژی و کودکان؛ فرصت یا محدودیت ۱۴ دقیقه
 • 6.6 نقش فرهنگ و تنوع فرهنگی برای حمایت از کودکان ۱۶ دقیقه
 • 6.7 نقش نگاه امنیتی به آسیب‌های اجتماعی در ایجاد چالش در مسیر حمایت از کودکان ۱۶ دقیقه
 • 6.8 ساز و کارهای تجربه شده برای مقابله‌ با چالش‌های حمایت از کودکان – نمونه داخلی ۱۵ دقیقه
 • 6.9 ساز و کارهای تجربه شده برای مقابله‌ با چالش‌های حمایت از کودکان – نمونه خارجی ۱۵ دقیقه
 • 7.1 کودک به عنوان سوژه خبری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ۱۰ دقیقه
 • 7.2 رسانه و نقش احتمالی در نقض حقوق کودکان - محتوای آسیب‌زا ۱۵ دقیقه
 • 7.3 رسانه و نقش احتمالی در نقض حقوق کودکان – انتشار تصویر کودکان ۱۵ دقیقه
 • 7.4 رسانه و نقش احتمالی در نقض حقوق کودکان – حمایت قانونی و نظام کنترل رفتار رسانه ۱۵ دقیقه
 • 7.5 صدای کودکان در رسانه‌ها ۳۰ دقیقه
 • 8.1 روش‌های مختلف کنشگری ۱۲ دقیقه
 • 8.2 اجزای فعالیت مدنی روشمند ۸ دقیقه
 • 8.3 اصول حاکم بر کنشگری در راستای حمایت از کودکان ۱۵ دقیقه
 • 8.4 مشارکت کودکان در روند تصمیم‌گیری ۱۶ دقیقه
 • 8.5 عاملیت خانواده و جامعه در روند تصمیم‌گیری ۸ دقیقه
 • 8.6 نقش‌آفرینی کودکان در فعالیت‌های مدنی؛‌ آموزش به کودکان ۱۶ دقیقه
 • 8.7 نقش‌آفرینی کودکان در فعالیت‌های مدنی؛‌ حقوق کودکان ۱۵ دقیقه
 • 8.8 رعایت منافع عالیه کودک در روند مشارکت مدنی او ۱۵ دقیقه
Staff

Hamed Farmand

(Coordinator, Instructor and Course Designer)

Children’s rights activist; founder of the non-profit organization, Children of Imprisoned Parents International (COIPI); certified in "Child Protection: Children's Rights in Theory and Practice" from Harvard University.

Staff

Hossein Raeesi

(Instructor and Course Designer)

Adjunct Professor at Department of Law and Legal Studies, Carleton University. LLB, Shiraz Law School. M.A. Tehran University.

Staff

Dr. Lorna Brookes

Dr. Lorna Brookes, has over a decade of experience running community-based support groups and individual therapeutic support for children impacted by parental imprisonment. Lorna is the founder of Time Matters-UK (formally the mytime project) and is also a senior lecturer at Liverpool John Moores University, lecturing in Education and Early Childhood Studies.
Staff

Dr. Saeed Paivandi

Dr. Saeed Paivandi is currently working as a full Professor in the Faculty of Education at the University of Lorraine, Nancy, France since 2011. Prior to this, he was associated as a senior faculty with the University of Paris 8 (1996-2011). His areas of research and specialization are Sociology of Education. Saeed Paivandi has published several articles on the Iranian curriculum, a book on the experience of Islamization of the education system in Iran (2005) in French and a book on critical analysis of Iranian textbooks in English (2008) 
Staff

Dr. Fahimeh Mianji

Fahimeh Mianji, PhD, is a registered clinical psychologist in Quebec, specialized in working with culturally diverse, immigrant and refugee, and LGBTQ+ populations. To further develop her interest in cultural psychiatry and global mental health research, policy, and intervention, Fahimeh did her second doctoral degree in Social and Transcultural Psychiatry at McGill University.
Staff

Dr. Rebecca Shlafer

Dr. Rebecca Shlafer, PhD, MPH is a developmental child psychologist at the University of Minnesota. Her research focuses on the health and well-being of children and families affected by incarceration.
Staff

Moein Khazaeli

Moein Khazaeli is a law expert, researcher and journalist. He holds a bachelor degree in Law from the University of Science and Culture in Tehran, Iran. He also holds a master’s degree in Criminology as well as Political Science from Malmö University in Malmö, Sweden. At present he works as a journalist and law expert with media and as a law consultant with different NGOs. Moein Khazaeli has published several law and legal related articles so far.
Staff

Behnam Daraeizadeh

Behnam Daraeizadeh is an Iranian-Canadian freelance journalist based in Toronto. He has earned a Master's Degree in International Human Rights law and also worked as a human rights lawyer in Iran. He has been working as a journalist and human rights researcher. His works has been mostly focused on social and human rights issues, including death penalty, economic and social rights and LGBT rights in Iran.
Staff

Asieh Amini

Asieh Amini, poet, journalist, and activist, was born in Iran and lives in Norway since 2009. She studied Journalism in Iran, and has a master of Culture Studies - Equality and Diversity from Norwegian University of Science and Technology.
She achieved Human Rights Watch's Hellmann/Hammett award, the Oxfam Novib/PEN award, and the Ord i Grenseland Prize for her fight against execution and for women’s rights.
Participating in the cultural project in Norway’s high schools was one of her activities to introduce human rights to youth.
Staff

Musa Barzin

Musa Barzin was born in Tehran. He received his bachelor's degree from the Ferdowsi University of Mashhad in the field of law and his master's degree in criminal law and criminology from the University of Tabriz. Between 1378 and 1392, he worked as a lawyer. He left Iran in 2013 and currently works with various human rights organizations abroad as a consultant and legal expert.
Staff

Rayeheh Mozafarian

Ms. Rayehe Mozafarian is a PhD scholarship student in Sociology at Anadolu University in Turkey. She is also the author of the books "Razor and tradition" on female genital mutilation in Iran and "The Ring: A Look at Child Marriage in Iran". She is the founder of a Stop FGM Iran campaign to stop female genital mutilation in Iran, which works to raise awareness about the dangers of female genital mutilation in different parts of Iran.
Staff

Azam Bahrami

Ms. Azam Bahrami studied Environmental Physics and New Energy and Management in Iran and Italy. She is also an environmental activist and researcher focusing on sustainable development, the role of women in sustainable development, and green politics and economics.
Staff

Julie Poehlmann Tynan

Dr. Poehlmann is a child clinical psychologist who studies child and family health disparities and well-being from an interdisciplinary perspective. The purpose of her work is to facilitate social justice for young children and their families and to understand and promote resilience processes while decreasing risk and trauma exposure. She also designs and evaluates interventions for children and their parents, including interdisciplinary multimodal interventions that can be used in the criminal justice system and contemplative practices aimed at decreasing stress and increasing well-being in children and families.
Staff

Matthew Eaton Kent

Matthew is a J.D. graduate of Queen's University law school. He also earned a Bachelor of Science from the London School of Economics (U.K.). He is also currently the Resource Coordinator for the Crossover Youth Project. Crossover is a judicial reform pilot project focused on reducing adult recidivism by youth with involvement in the foster care system. 
Before returning to Canada, Matthew worked in the Immediate Office of the Prosecutor at the United Nations' International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia on the war crimes prosecutions.
Staff

Saba Vasefi

Saba Vasefi is a journalist, academic, filmmaker and poet. She writes for The Guardian. She has received the NSW Premier's Multicultural Medal in Art and Culture, and has won the Honorary Brave Rising Star Award for her courageous writing on the gendered impacts of seeking asylum. 
Her journalistic works have appeared on the BBC, SBS, BuzzFeed, The Age and Sydney Morning Herald. 
New South Wales Parliament House recognized Saba’s success in directing the Diaspora Symposium–Social Justice Award and commended her ongoing contribution to women’s rights and social justice.
Staff

Judy Finlay

Judy Finlay is an associate professor in the Faculty of Community Services at Ryerson University and has been faculty member in the School of Child and Youth.
She is currently the co-chair and principal investigator of the Cross-Over Youth Project, which is designed to learn ways to interrupt the trajectory of youth in the care of the state from entering the youth justice system. Finlay was the longest standing child and youth advocate in Canada and was Ontario’s chief advocate from 1991 to 2007.

Guest speakers

Staff

Negar Rezvani

Negar Rezvani is a young Iranian poet and political refugee. In 2013, she sought asylum in Australia. Negar was forced to live in an offshore processing prison in the middle of the Pacific Ocean for over six years and is currently living with a community detention visa in Australia, deprived of the work and study permit. Her first interview was published in The Guardian while she was still detained. Her first poem “My dear prison officer” was featured in The Red Room Poetry and has shared in international theatre festival “Auawirleben”
دریافت گواهی رسمی پایان دوره با امضا استاد دوره
قابل اشتراک در بخش گواهینامه‌های لینکداین و اضافه کردن به رزومه