پرش به محتوای اصلی

فمینیسم، جنسیت و سکسوالیته

رویکردهای مختلف فمینیستی چه‌طور نابرابری‌های جنسیتی را توضیح می‌دهند؟ تجربه ما از جنسیت‌ تحت تاثیر چه سیستم‌های نابرابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌ دیگری شکل می‌گیرد؟ درک ما از سکسوالیته در طول زمان چه تغییری کرده است؟

آغاز دوره
ساعت مطالعه در هفته
۳

معرفی دوره

همه جنبه‌های زندگی ما از آغاز تولد تحت تاثیر درک جامعه از جنسیت ما شکل می‌گیرند و از همان سال‌های ابتدایی زندگی الگوهای اجتماعی مشخصی بر اساس درک جامعه از سکسوالیته سالم، طبیعی و هنجارمند به ما تحمیل می‌شود. نابرابری‌ بر اساس جنسیت و سکسوالیته هنوز در همه مناطق جهان به اشکال مختلف وجود دارد و بسیاری از حقوقی که امروز زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در برخی از کشورها دارند در نتیجه سال‌ها مبارزه به دست آمده‌اند.

رویکردهای فمینیستی مختلف که در جریان این مبارزات شکل گرفته‌اند، توضیحات مختلفی از علل نابرابری‌های جنسی و جنسیتی و تاثیر دیگر سیستم‌های نابرابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر نابرابری جنسیتی ارائه داده‌اند. امیدواریم شرکت در این دوره به دانشجویان کمک کنند درک عمیق‌تری از نابرابری بر اساس جنسیت و سکسوالیته در زندگی روزمره پیدا کنند.

برنامه دوره

هفته اول: تاریخ جنبش زنان
هفته دوم: تئوری‌های فمینیستی ۱
هفته سوم: تئوری‌های فمینیستی ۲
هفته چهارم:‌ مردانگی
هفته پنجم: تاریخ سکسوالیته
هفته ششم:‌ جنبش و نظریه کوییر
هفته هفتم:‌جنسیت در زندگی روزمره

اساتید دوره

 • زینب پیغمبرزاده

  مدرس و هماهنگ کننده دوره

  زینب پیغمبرزاده، پژوهشگر، مدرس و فعال برابری، جنسیت و سکسوالیته است. او مدرس ایران آکادمیا، مؤسس و عضو هیئت مدیره “Spectrum” ، یک سازمان کوییر فمینیستی مستقر در فرانسه است. وی پژوهشگر دکترای جامعه شناسی در دانشگاه هادرسفیلد انگلستان و دارای مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات اجتماعی جنسیتی از دانشگاه لوند و کارشناسی تحقیقات اجتماعی از دانشگاه تهران است.

 • شهرزاد مجاب

  مدرس دوره

  شهرزاد مجاب استاد در مطالعات زنان و جنسیت و رهبری، آموزش عالی و بزرگسالان در دانشگاه تورنتو است و دکتری خود در مطالعات سیاست آموزشی و مطالعات زنان را از دانشگاه ایلینوی دریافت کرده است.

 • نیره توحیدی

  مدرس دوره

  استاد مطالعات جنسیت و زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورتریج.

 • سیما شاخساری

  مدرس دوره

  سیما شاخساری دانشیار مطالعات جنسیت، در دانشگاه مینه سوتا است و دارای دکترای مردم شناسی فرهنگی و اجتماعی از دانشگاه استنفورد است.

 • سعید پیوندی

  مدرس دوره

  استاد جامعه‌شناسی و روش‌شناسی - سعید پیوندی دورهٔ کارشناسی و کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی را در دانشگاه تهران و دورهٔ دکتری جامعه‌شناسی آموزش و علوم تربیتی را در دانشگاه پاریس گذراند. او از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ پژوهشگر مرکز پژوهش‌های دانشجویی و از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۱ دانشیار دانشگاه پاریس ۸ بود. پیوندی از سال ۲۰۱۱ استاد دانشگاه لورن و عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه است و مدیریتِ آکادمیک انستیتو علوم انسانی و اجتماعی (ایران آکادمیا) را بر عهده دارد.

 • فتانه فراهانی

  مدرس دوره

  استاد قوم‌شناسی - فتانه فراهانی دانشیار قوم شناسی و عضو آکادمی والنبرگ در دانشگاه استکهلم است و دکترای خود در قوم شناسی را در دانشگاه استکهلم گذرانده است.

 • روجا فضائلی

  مدرس دوره

  استاد تمدن اسلامی - روجا فضائلی دانشیار تمدن (های) اسلامی در کالج ترینیتی دوبلین و دکترای خود در حوزه حقوق بشر را در مرکز حقوق بشر ایرلندی ، NUI گالوی گذرانده است.

 • کلودیا یعقوبی

  مدرس دوره

  استاد ادبیات تطبیقی و مطالعات جنسیت - کلودیا یعقوبی دانشیار موسسه روشن، استاد مطالعات فارسی در کالج جورجیا و برنامه ادبیات تطبیقی دکتری دانشگاه ایالتی در دانشگاه کالیفرنیا است.

 • نادیا اقطاعی

  مدرس دوره

  استاد مطالعات جنسیت - نادیا اقطاعی مدرس ارشد جنسیت و خشونت در دانشگاه بریستول است و دکترای خود در سیاست اجتماعی را در دانشگاه بریستول گذرانده است.

 • فاطمه کریمی

  مدرس دوره

  جامعه‌شناس - فاطمه کریمی دکترای خود در جامعه شناسی را در دانشکده مطالعات پیشرفته در علوم اجتماعی گذرانده است و مدیر شبکه حقوق بشر کردستان است.

 • مهران رضایی

  مدرس دوره

  پژوهشگر - مهران رضایی محقق مهمان در دانشگاه ساسکس و روزنامه نگار چند رسانه‌ای مستقل است. وی همچنین دارای دکترای فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی است.

 • اطلس تربتی

  مدرس دوره

  دکترای مددکاری اجتماعی، دانشگاه بریستول، مدرس و مدرس ارشد در رشته کارشناسی ارشد درک خشونت خانگی و سوء استفاده جنسی، گلداسمیت، دانشگاه لندن

ثبت‌نام

edX, Open edX and the edX and Open edX logos are trademarks or registered trademarks of edX Inc.