فیلترها

دسته بندی ها

سطح

برگزار کننده

زبان

آخرین دوره ها

امنیت سایبری الف تا ی

آشنایی گام به گام با امنیت سایبری و حقوق دیجیتال از دوره مقدماتی تا پیشرفته

مقدماتی

سازماندهی اجتماعی و ترویج‌گری

مبانی نظری و ابزارها

مقدماتی

خاورمیانه از سرگذشت تا سرنوشت

فراتر از روایت‌های غالب و سیاست-محور به بررسی جنبش‌های اجتماعی، فرهنگ و آموزش، مهاجرت، محیط زیست، اقلیت‌ها، ارتباط متقابل مسائل جوامع و مسئله‌ی صلح در خاورمیانه خواهیم پرداخت.

مقدماتی

حقوق بشر فراتر از اخبار

درک مطالبات حقوق بشری از دریچه اسناد و سازوکارهای بین المللی

مقدماتی

اقتصاد در جهان امروز

چالش های جهان امروز از دریچۀ درک اقتصاد سیاسی

مقدماتی

حمایت از حقوق کودک در ایران

چالش‌ها و فرصت‌ها

مقدماتی

فمینیسم، جنسیت و سکسوالیته

رویکردهای مختلف فمینیستی چه‌طور نابرابری‌های جنسیتی را توضیح می‌دهند؟ تجربه ما از جنسیت‌ تحت تاثیر چه سیستم‌های نابرابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌ دیگری شکل می‌گیرد؟ درک ما از سکسوالیته در طول زمان چه تغییری کرده است؟

مقدماتی

Powered By

openedx Logo
vercel Logo

edX, Open edX and the edX and Open edX logos are trademarks or registered trademarks of edX Inc.

ما از کوکی برای سایتمان استفاده میکنیماطلاعات بیشتر