فیلترها

دسته بندی ها

سطح

برگزار کننده

زبان

آخرین دوره ها

سازماندهی اجتماعی و ترویج‌گری

مبانی نظری و ابزارها

مقدماتی

حق دانستن

دسترسی به اطلاعات در قوانین و استانداردهای بین‌المللی

مقدماتی

امنیت سایبری الف تا ی

آشنایی گام به گام با امنیت سایبری و حقوق دیجیتال از دوره مقدماتی تا پیشرفته

مقدماتی

کارآمد کردن پول

فرآیند بودجه چه کارکردی برای ما شهروندان دارد؟

مقدماتی

خاورمیانه از سرگذشت تا سرنوشت

فراتر از روایت‌های غالب و سیاست-محور به بررسی جنبش‌های اجتماعی، فرهنگ و آموزش، مهاجرت، محیط زیست، اقلیت‌ها، ارتباط متقابل مسائل جوامع و مسئله‌ی صلح در خاورمیانه خواهیم پرداخت.

مقدماتی

حقوق بشر فراتر از اخبار

درک مطالبات حقوق بشری از دریچه اسناد و سازوکارهای بین المللی

مقدماتی

اقتصاد در جهان امروز

چالش های جهان امروز از دریچۀ درک اقتصاد سیاسی

مقدماتی

حمایت از حقوق کودک در ایران

چالش‌ها و فرصت‌ها

مقدماتی

فمینیسم، جنسیت و سکسوالیته

رویکردهای مختلف فمینیستی چه‌طور نابرابری‌های جنسیتی را توضیح می‌دهند؟ تجربه ما از جنسیت‌ تحت تاثیر چه سیستم‌های نابرابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌ دیگری شکل می‌گیرد؟ درک ما از سکسوالیته در طول زمان چه تغییری کرده است؟

مقدماتی

ما از کوکی برای سایتمان استفاده میکنیماطلاعات بیشتر